Stawka VAT 8% dla usług kosmetycznych od 1 kwietnia 2024 r.

Opublikowany 1 marca 2024 r. projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie obniżonych stawek podatku od towarów i usług, przewiduje, że stawką obniżoną VAT w wysokości 8% będą objęte usługi sklasyfikowane w grupowaniach PKWiU:
96.02.13.0 Usługi kosmetyczne, manicure i pedicure
ex 96.02.14.0 Usługi kosmetyczne, manicure i pedicure, świadczone w domu
96.02.19.0 Pozostałe usługi kosmetyczne.

https://ksiegowosc.infor.pl/