Wakacje od składek ZUS dla przedsiębiorców – kto skorzysta w 2024 roku

Dnia 19.03.2024 Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy, który pozwoli najmniejszym przedsiębiorcom wziąć urlop od opłacania składek ZUS przez wybrany miesiąc w roku. Z tego rozwiązania będą mogli skorzystać właściciele firm, którzy płacą składki ubezpieczeniowe za siebie i maksymalnie 9 innych osób. Roczne przychody takiej firmy nie będą mogły przekroczyć 2 mln euro.

Składki na ubezpieczenia osób prowadzących działalność w 2024 r. >>>

Składki na ubezpieczenia osób rozpoczynających działalność gospodarczą w 2024 r. >>>

Zasady korzystania z wakacji składkowych

WAŻNE

Przedsiębiorcy, którzy opłacają składki ubezpieczeniowe za siebie i max. 9 innych osób i osiągają roczne przychody do 2 mln euro, będą mogli skorzystać ze zwolnienia z opłacania składek na własne obowiązkowe ubezpieczenia: emerytalne, rentowe, wypadkowe i chorobowe.

Wakacje składkowe są rozwiązaniem dobrowolnym, przedsiębiorca sam zdecyduje, czy i kiedy będzie chciał z niego skorzystać. Dzięki temu rozwiązaniu właściciel firmy wpisanej do CEIDG dostanie możliwość zwolnienia w jednym dowolnym miesiącu roku z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy.

Wakacje składkowe nie będą miały wpływu na uprawnienie do zasiłku chorobowego, ani na wysokość świadczeń emerytalno-rentowych. Składki zostaną sfinansowane z budżetu państwa.

Regulacja ta nie będzie obowiązywać osób, które wykonują działalność na rzecz swoich byłych pracodawców. Zastrzeżenie takie ma zabiegać tzw. „wypychaniu” pracowników na samozatrudnienie.

Wakacje dotyczą składek na ubezpieczenia społeczne przedsiębiorcy w odniesieniu do niego samego (nie do osób przez niego ubezpieczanych, np. współpracujących czy jego pracowników).

Korzystając z wakacji przedsiębiorca nie będzie musiał zawieszać własnej działalności. Oznacza to, że przedsiębiorca w danym okresie nadal będzie mógł m.in. uzyskiwać z niej przychody (roczne przychody nie mogą przekroczyć 2 mln euro).

W czasie wakacji od ZUS, właściciele firm będą mogli nadal prowadzić działalność gospodarczą, uzyskiwać przychody i wystawiać faktury.

Wniosek do ZUS miesiąc wcześniej

Aby skorzystać z rozwiązania, przedsiębiorca będzie musiał złożyć wniosek do ZUS-u w miesiącu poprzedzającym wybrany przez siebie miesiąc. Przykładowo, jeżeli będzie chciał, by to grudzień był miesiącem wolnym od składek na ubezpieczenia społeczne, wniosek powinien złożyć do ZUS-u w listopadzie.

Wniosek będzie można złożyć wyłącznie za pomocą profilu teleinformatycznego ZUS w formie dokumentu elektronicznego. Wniosek złożony poza wskazanym okresem czasowym lub gdy dojdzie do zgonu wnioskodawcy przed jego rozpatrzeniem, nie zostanie rozpatrzony. Informacja o tym fakcie będzie dostępna w systemie teleinformatycznym.

WAŻNE

Z wakacji składkowych będą mogli skorzystać przedsiębiorcy niezależnie od formy rozliczania podatku dochodowego (PIT, ryczałt, karta podatkowa). Wsparcie będzie udzielane w trybie pomocy de minimis.

Przedsiębiorcy muszą też pamiętać o obowiązku złożenia deklaracji rozliczeniowej i imiennych raportów miesięcznych za miesiąc korzystania z wakacji składkowych. Obowiązujący termin jest taki sam, jak w przypadku innych przedsiębiorców tzn. do 20. dnia następnego miesiąca.

Przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z rozwiązania jeszcze w 2024 roku. Nowe przepisy mają wejść w życie pierwszego dnia miesiąca po upływie 4 miesięcy od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Jak szacuje Ministerstwo Rozwoju i Technologii z wakacji składkowych będzie mogło skorzystać 1,7 mln osób.

Źródło: Ministerstwo Rozwoju i Technologii, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Opracowanie: Katarzyna Bogucka