PC-Market – cennik oprogramowania
Aby uzyskać szczegółowy opis danego modułu należy wskazać go myszką i kliknąć.
I. PC-Market – program do obsługi sklepu
1. PC-Market 7 – wersja podstawowa jednostanowiskowa 550 zł
2. Dopłata do wersji sieciowej (opłata za każde 5 stanowisk) 450 zł
Ia. PC-Market – moduły dodatkowe
1. Obsługa jednego stanowiska kasowego off-line 300 zł
2. Obsługa jednego stanowiska kasowego przez serwer kasowy 450 zł
3. Obsługa jednej drukarki fiskalnej w systemie (Drukfisk) 300 zł
4. Dopłata za przejście z obsługi kasy off-line na serwer kasowy 150 zł
5. Projektowanie etykiet i obsługa drukarek kodów kreskowych 350 zł
6. Obsługa przenośnych inwentaryzatorów 350 zł
7. Obsługa sprawdzarek cen 350 zł
8. Generator Zamówień 350 zł
9. Obsługa wag elektronicznych 350 zł
10. Standardowy interfejs FK 350 zł
11. System lojalnościowy 350 zł
12. Rozliczanie kasjerów 350 zł
13. Standardowy interfejs do generowania przelewów bankowych 350 zł
14. Uniwersalny moduł importu z zewnętrznych systemów 550 zł
15. Wymiana danych ze sklepem internetowym – wersja Ekspert 1500 zł
16. Wymiana danych ze sklepem internetowym – wersja Standard 550 zł
17. Wymiana danych ze sklepem internetowym – wersja Pro 950 zł
18. Moduł zdalnego zarządzania cenami na kasach (dopłata za każde stan. kasowe) 450 zł
19. Importer kursów walut 350 zł
20. Obsługa elektronicznych etykiet systemu Pricer 350 zł
21. Obsługa języka angielskiego 450 zł
22. Obsługa jednego stanowiska kasowego przez Scserver (Novitus Next / One) 550 zł
23. Moduł bankowy dla sklepu 450 zł
24. Obsługa liczników klientów 350 zł
25. Paszporty roślin 550 zł
II. Mini-Market – program do obsługi sklepu w pełni zarządzanego przez centralę sieci
1. Mini-Market – stanowisko kasowo-magazynowe – wersja Standard 1400 zł
2. Mini-Market – stanowisko kasowo-magazynowe – wersja Pro 1750 zł
3. PC-Market 7 MM – Centrala Sieci Sklepów Mini-Market – wersja jednostan. 1500 zł
4. Moduł zdalnego zarządzania cenami(dopłata za każde stan. Mini-Market) 450 zł
III. PC-POS – stanowisko kasowe, moduły dodatkowe dla PC-POS oraz Mini-Market
1. PC-POS 7 – stanowisko kasowe dla Windows® / Linux 850 zł
2. Obsługa kart płatniczych(dopłata za każde stan. kasowe) 150 zł
3. Obsługa doładowań pre-paid(dopłata za każde stan. kasowe) 150 zł
4. Obsługa rachunków domowych(dopłata za każde stan. kasowe) 150 zł
5. Ekran klienta i eksport do systemu monitoringu(dopłata za każde stan. kasowe) 150 zł
6. System Promocyjny PC-Loyalty(dopłata za każde stan. kasowe) 300 zł
7. Serwer wagowy (dopłata za każde stan. kasowe) 150 zł
8. PC-POS Premium – zarządzanie siecią kas PC-POS(dopłata za każde stan. kas.) 500 zł
9. CashBack(dopłata za każde stan. kasowe) 150 zł
10. Wymiana danych z m/platform(dopłata za każde stan. kasowe) 350 zł
11. Uproszczony tryb samoobsługi(dopłata za każde stan. kasowe) 550 zł
IV. Konsola Kupca – obsługa sieci sklepów wyposażonych w PC-Market 7
1. Konsola Kupca – Centrala Sieci Sklepów wyposażonych w PC-Market 7 – wersja 1-stanowiskowa 4500 zł
2. Konsola Kupca – Centrala Sieci Sklepów wyposażonych w PC-Market 7 – wersja 5-stanowiskowa 6000 zł
3. Dopłata do obsługi sklepu w sieci(wymóg dla każdego sklepu PC-Market w sieci) 550 zł
4. PC-Raporty – raportowanie w sieciach handlowych przez www tel.
5. PC-Loyalty – System Lojalnościowy i Promocyjny – moduł centralny 4500 zł
6. Centralny standardowy interfejs FK 1500 zł
7. Centralny standardowy interfejs do generowania przelewów bankowych 1500 zł
8. Centralny Generator Zamówień 1500 zł
9. Centralny importer kursów walut 1500 zł
10. PC-Cenniki – zarządzanie cenami towarów w sieciach handlowych przez www 4500 zł
11. Centralny Moduł Bankowy 1500 zł
V. PC-Gastronom – program dla gastronomii
1. PC-Gastronom – Standard – stanowisko POS dla gastronomii 1190 950 zł
2. PC-Gastronom – Net – stanowisko POS dla gastronomii zarządzanej centralnie 1950 zł
3. Obsługa ekranu kuchennego(dopłata za każde stanowisko) 350 zł
4. Obsługa kart płatniczych(dopłata za każde stanowisko) 150 zł
5. Bonownik – mobilne wsparcie sprzedaży dla gastronomii (za każde stanowisko, Android ver. 7 lub niższy) 350 zł
6. PC-Loyalty – System Promocyjny(dopłata za każde stanowisko) 300 zł
7. PC-Market 7 Gastronom – program magazynowy dla gastronomii – wersja jedn. 1190 950 zł
8. PC-Market 7 – centrala dla sieci placówek gastronomicznych tel.
9. Ekran realizacji zamówień(dopłata za każde stanowisko) 150 zł
10. Obsługa Delivery dla gastronomii 350 zł
11. Moduł kalkulacji zamówień 350 zł
VI. PC-Market Lite – prosty program do obsługi kasy fiskalnej
1. PC-Market Lite – prosty program do obsługi 1 kasy fiskalnej 150 zł
VII. Aplikacje mobilne
1. mPOS – aplikacja mobilna Android wspierająca sprzedaż(opłata za stan. kasowe) 550 zł
2. mPOS Gastronom – mPOS Android z obsługą gastronomii(opłata za stan. kasowe) 650 zł
3. Asystent Sprzedawcy – mobilne wsparcie sprzedawcy (opłata za każde stan.) 350 zł
4. Mobilny Magazynier na Android(opłata za każde stanowisko) 500 zł
VIII. PC-Petrol – program dla stacji paliw
1. PC-Petrol 1 Stan – program do obsługi stacji paliw – 1 stanowisko kasowe POS 2450 zł
2. PC-Petrol 2 Stan – program do obsługi stacji paliw – 2 stanowiska kasowe POS 4950 zł
3. PC-Petrol Sieć – dopłata do połączenia stacji paliw z Centralą sieci 550 zł

Do wszystkich powyższych cen netto należy doliczyć 23% podatku VAT. Są to ceny dla końcowego użytkownika. Ceny obowiązują od dnia 1 stycznia 2021.