ELZAB Kolektor

Cena netto: 89.00 PLN

Program ELZAB Kolektor jest przeznaczony dla kolektorów znakowych CPT711, 800X, 8200, 8300 i 8400.
Użytkownik kolektora pobiera z systemu magazynowego bazę towarową w postaci pliku tekstowego i po zeskanowaniu etykiet wysyła na komputer wsad do dokumentu z kodami i ich ilościami, również w formie pliku tekstowego. Formaty standardowych plików wymiany opisuje instrukcja programu.
Program wyróżnia się niezawodnością, prostą obsługą i współpracą z wieloma systemami. Jest to idealne rozwiązanie, jeśli kolektor ma pełnić funkcje czytnika kodów kreskowych z pamięcią.

Funkcje programu

  • rejestrowanie ilości kodów (skanowanych lub wprowadzanych klawiaturą)
  • wysyłanie bazy kodów do komputera (przez port szeregowy lub USB)
  • wczytywanie bazy towarowej z komputera (przez port szeregowy lub USB)
  • przeglądanie bazy kodów, edycja ilości i kasowanie kodów
  • konfiguracja ustawień programu i kolektora (min. opcja szybkiego skanowania, bez wprowadzania ilości)

Funkcje programu ELZAB Kolektor prezentuje program konsolowy symulujący jego działanie.
Licencje na korzystanie z oprogramowania są nieograniczone czasowo i upoważniają do jego bezpłatnej aktualizacji. Łącze do instalatora EK znajduje się na naszej stronie Instalatory. Aby zakupić licencję (tzw. plik preinstalacyjny) należy złożyć pocztą elektroniczną zamówienie, podając numer seryjny kolektora i jego model.