CZYTNIKI RĘCZNE 1 D
CZYTNIKI RĘCZNE 2 D
CZYTNIKI PREZENTACYJNE
BEZPRZEWODOWE 1D
BEZPRZEWODOWE 2D
DO ZABUDOWY
PRZEMYSŁOWE