Ważne daty – aktualizacja

Dla niżej wymienionych grup przesunięto termin instalacji kas

online

Od 1 stycznia 2021 roku:

  • świadczenia usług zw. z wyżywieniem wyłącznie świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo oraz w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania;
  • sprzedaży węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych;

Od 1 lipca 2021 roku:

  • świadczeniu usług fryzjerskich, kosmetycznych i kosmetologicznych; w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów, prawniczych oraz związanych z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej (wyłącznie w zakresie wstępu)
  • świadczenia usług budowlanych;
  • świadczenia usług w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów;
  • usług związanych z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej (wyłącznie w zakresie wstępu);