Stawki VAT 2023

Do starego poziomu sprzed 1 lutego 2022 r. wrócą stawki VAT dotyczące paliw i energii. Oznacza to wzrost stawek VAT:

– na gaz ziemny – z 0% do 23%;

– na energię elektryczną – z 5% do 23%;

– na ciepło systemowe – z 5% do 23%;

– na paliwa silnikowe – z 8% do 23%.